top of page

EEN GEZELLIG CADEAU!

 

Op zoek naar een orgineel cadeau? Onze dinerbon is leuk om te krijgen en zeker leuk om te geven.  Bovendien staat het cadeau garant voor een avond kwaliteit en gezelligheid. De dinerbon is te verkrijgen voor ieder gewenst bedrag vanaf €25,-. Wij maken van uw cadeau een leuk feestje!

Privacy Statement

1.1: Identiteit verantwoordelijke
Naam: Restaurant De Gezelligheid
Postcode en plaats: 3832 RM LEUSDEN
Land: Nederland
E-mailadres: info@degezelligheid.com
Telefoonnummer: 033 461 86 59

1.2: Doel van deze pagina
Deze pagina heeft als doel u informeren over hoe Restaurant De Gezelligheid met uw persoonsgegevens omgaat, die zij via de website verkrijgen. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR) zal altijd worden gevolgd bij het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze wet is er om de privacy van de burgers te beschermen.

1.3: De Wet bescherming persoonsgegevens
De wet geeft de rechten aan van een persoon waarvan de gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de bedrijven of instanties die deze gegevens gebruiken. Deze wetgeving is ook van toepassing op gegevens die worden verwerkt en gebruikt  via de website van Restaurant De Gezelligheid.

Indien u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens voor diverse doeleinden. Op deze pagina zullen wij uitleggen welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen en wat uw rechten zijn. Uiteraard zorgt Restaurant De Gezelligheid ervoor dat al uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden.

1.4: Doeleinden voor verwerking
Restaurant De Gezelligheid gebruikt u persoonsgegevens voor de acceptatie van uw reservering, het aangaan van een overeenkomsten met u, relatiebeheer, het bepalen van de algemene strategie door middel van analyses en voor fraudebestrijding. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie wordt u alleen toegestuurd indien u hier toestemming voor gegeven hebt. Indien u geen informatie (meer) wilt ontvangen, kunt u dit altijd kenbaar maken aan Restaurant De Gezelligheid. Uw gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Wet AVG.

  • Restaurant De Gezelligheid heeft een contactformulier op haar website die u kunt gebruiken voor het stellen van een vraag of voor het maken van een reservering. Hiervoor hebben wij altijd naam nodig. Ook hebben wij uw e-mailadres en telefoonnummer nodig om de vraag te beantwoorden of uw reservering te noteren en u eventueel terug te kunnen bellen. .

  • Restaurant De Gezelligheid biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor deze inschrijving hebben wij altijd een e-mail adres nodig. Dit e-mail adres is nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

  • Indien u uitdrukkelijk vooraf toestemming geeft, kan De Gezelligheid u gegevens gebruiken om u te contacteren over ontwikkelingen bij De Gezelligheid en marketingdoeleinden zoals acties en speciale aanbiedingen. Indien u dit niet op prijs stelt kunt u altijd mailen naar info@DeGezelligheid.com of u kunt zich altijd onderaan de nieuwsbrief afmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

 

1.5: Herkomst van gegevens
De gegevens die door Restaurant De Gezelligheid worden verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten van Restaurant De Gezelligheid. Deze verstrekt u zelf via www.degezelligheid.com

1.6: Recht van verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik
U heeft recht op verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik van gegevens zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven. De Gezelligheid zal altijd toestemming vragen voor het gebruiken van uw gegevens. Uw ontvangt bijvoorbeeld alleen de nieuwsbrief als u dit zelf aangeeft.

1.7: Omgang met elektronische contactgegevens (e-mail etc)
IP-adres
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch herkend. Restaurant De Gezelligheid gebruikt deze gegevens niet als persoonsgegevens maar enkel om het surfgedrag van bezoekers via Google Analytics te analyseren en het type browser dat de bezoeker gebruikt. Met de informatie die wij hiermee verkrijgen bekijken wij hoe de navigatie gebruikt wordt en welke pagina’s worden bekeken. Hiermee kunnen wij de bekendheid, de inhoud, de functionaliteit en het gemak van onze website verbeteren.

E-mail
Wij gebruiken en bewaren alleen e-mail adressen die de bezoeker rechtstreeks aan ons opgeeft of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Het verkregen e-mail adres wordt alleen gebruikt waarvoor dit aan ons is opgegeven of voor zover toestemming is verleend voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. De toestemming die u verleent is altijd in te trekken via de website, per mail of per telefoon.

1.8: Beveiliging
Restaurant De Gezelligheid heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Het gaat om maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, en onbedoeld verlies.

1.9: Gebruik van cookies
Restaurant De Gezelligheid gebruikt cookies om het gebruik van de website makkelijk voor u te maken. Ook gebruiken wij cookies om onze website te kunnen analyseren. Een cookie is een klein bestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies en deze bevatten geen persoonsgegevens. De cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden om de website op de behoefte van de klant te kunnen afstemmen. De gegevens staan uitsluitend op uw eigen computer. Bij de meeste webbrowsers accepteert uw computer de cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Wij attenderen u er wel op dat het uitzetten van cookies ervoor kan zorgen dat het gebruik van onze website wordt beperkt.

1.10: Links en verwijzingen naar andere sites
Restaurant De Gezelligheid zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden doorgeven of verkopen, tenzij dit noodzakelijk is omdat u ons een prestatie verschuldigd bent of hier een wettelijke basis bestaat. Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Restaurant De Gezelligheid is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Hiervoor kunt u, indien deze aanwezig is, het privacy beleid van de site die u bezoekt raadplegen.

1.11: Toegang tot eigen persoonlijke gegevens
Op uw verzoek verlenen wij toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Indien u toegang wenst tot de informatie, kunt u contact opnemen via info@DeGezelligheid.com Binnen vier weken na het verzoek zal Restaurant De Gezelligheid schriftelijk aan u mededelen welke gegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of uw gegevens wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u wederom contact met ons opnemen via info@DeGezelligheid.com U kunt een verzoek doen als uw gegevens feitelijk niet juist zijn, u gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet volledig zijn, niet ter zake dienend zijn, of in strijd zijn met de wet.

1.12 Geheimhouding
Alle personen die handelen onder het gezag van Restaurant De Gezelligheid, en toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij zij door wetgeving of regelgeving verplicht worden informatie te verstrekken.

1.13: Contact/ Vragen
Restaurant De Gezelligheid zal regelmatig beoordelen hoe zij voldoen aan de privacy beloftes en zullen voorzien in een onafhankelijke manier om klachten omtrent de privacy op te lossen. Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen heeft of contact wilt opnemen over de bescherming van uw privacy, dan kunt u zowel schriftelijk, telefonisch als per mail contact opnemen met Restaurant De Gezelligheid.

1.14: Wijziging van privacystatement
Restaurant De Gezelligheid kan deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van onder andere wetgeving of technologie. Wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op deze pagina.

1.15: Datum
Ingaande op: 25-05-2018

  • Facebook - Black Circle
bottom of page